نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 5311
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 

1- نتایج انتقالات بر اساس جداول نیاز و عدم نیاز و قرارداد نیروی استانی اعلام گردیده است.

2- انتقال موقت به ادارات مناطق تفویض اختیار گردیده که متقاضیان می توانند برابر بخشنامه ارسال شده از 95/05/20 لغایت 95/05/31 به صورت حضوری به ادارات مبدأ مراجعه نمایند .

3- چنانچه متقاضیان انتقال در مورد اعلام نتیجه خود ابهامی داشته باشند می توانند موارد خود را از طریق اداره مبدأ پیگیری و پاسخ لازم را دریافت نمایند.

4- همکاران منتقل شده باید تا تاریخ 95/06/01 با درست داشتن مدارک انتقال به اداره مقصد مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف ساماندهی اقدام نمایند .